STAVEBNÍ,PROJEKČNĚ-PORADENSKÉ SLUŽBY

Ing. Martin Holý

Rychlý kontakt

Ing. Martin Holý
 autoriz. inženýr pro pozemní stavby
Semín 240, 535 01 Přelouč
Mobil: 724 677 917
IČ: 05245281
e-mail: martin.holy1@seznam.cz
www. mhprojekty.cz

Přihlášení

Reklama

stavebni vykresy

Věnuji se službám ve stavebnictví a to zejména zpracování projektů, jak pro stavební povolení, tak i realizačních. Další službou je stavebně technický dozor investora, který zajistí kvalitní provedení konečného díla a spokojenost stavebníka. Praxe ve stavebnictví více jak 10 let. Od roku 2011 jsem členem České komory autorizovaných inženýrů ČKAIT v oboru pozemní stavitelství.

 

Stavby nebo rekonstrukce jsou prováděny na základě projektové dokumentace, někdy též nazvaná jako stavební dokumentace. Tam kde provádíte rekonstrukci musíme nejprve provést geodetické zaměření stávajícího stavu, neboli pasportizaci budovy. Na základě těchto podkladů můžeme teprve vypracovat projektovou dokumentaci nejprve ve stupni studie a poté dokumentaci ke stavebnímu povolení. V každé této dokumentaci je zanesen stávající stav a změny, které budou provedeny během výstavby.

 Stavební služby:

 • dokumentace pro stavební povolení - ohlášení(novostavby, rekonstrukce)
 • stavební poradenství při koupi nemovitosti (byt, RD apod.)
 • inženýrská činnost (vyřízení stavebního povolení)
 • provedení výběrového řízení na dodavatele stavby
 • provádění dokumentace
 • dokumentace skutečného stavu pro kolaudaci
 • pasportizace dokumentace
 • koordinace všech prací na stavbě
 • požární zprávy
 • vynětí z ZPF
 • jednání s úřady(stavební odbor, odbor životního prostředí, katastr nemovitostí a jiné)
 • stavebně - technický dozor
 • poradenské služby před a během výstavby (materiály, použité technologie)
 • zajistím geodetické práce, měření radonu

 

Orientační ceník

Stavební dozor 1-2 %  z ceny díla (cena za kompletní stavební objekt)
Technický dozor investora 1-3 %  z ceny díla (cena za kompletní stavební objekt)


Při použití hodinové sazby :

Stavební dozor 200-350 Kč/hod
Technický dozor investora 200-400 Kč/hod

Cena je konečná, nejsem plátce DPH...