STAVEBNÍ,PROJEKČNĚ-PORADENSKÉ SLUŽBY

Ing. Martin Holý

Rychlý kontakt

Ing. Martin Holý
 autoriz. inženýr pro pozemní stavby
Semín 240, 535 01 Přelouč
Mobil: 724 677 917
IČ: 05245281
e-mail: martin.holy1@seznam.cz
www. mhprojekty.cz

Přihlášení

Reklama

 

Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zjednodušená dokumentace(pasport stavby)

Vynětí z ZPF

Osazení objektu do terénu

 

Doba zhotovení projektu je závislá na rozsahu požadovaných prací a vzájemných konzultací se stavebníkem. V současné době je doba zhotovení dokumentace pro stavební povolení cca 30-60 dnů.

projekce